Εγγραφή Μέλους για Ενήλικες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρειαζόμαστε τα κατωτέρω στοιχεία σας προκειμένου να εγγραφείτε ως μέλος της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας και να μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας.