Ομιλία Ήρκου Αποστολίδη “Μέγας Ἀλέξανδρος: Τὸ πρόσωπο στὴ ζυγαριὰ τῆς Ἱστορίας…”

irkos

Ημερομηνία & Ώρα

14 Μαρτίου 2024
7:00 μμ - 8:30 μμ

Τοποθεσία

Βιβλιοθήκη

Κατηγορία

Περιγραφή

Την Πέμπτη 14/3/2024 και ώρα 7:00 μ.μ. θα έχουμε την χαρά να υποδεχθούμε τον κ. Ήρκο Αποστολίδη όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα “Μέγας Ἀλέξανδρος: Το πρόσωπο στη ζυγαριά τῆς Ἱστορίας…”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ἱστορικός και συγγραφέας, ὁ Ἧρκος Ἀποστολίδης, μαζί με τον πατέρα του Ρένο και τον ἀδερφό του Στάντη, μετέφρασαν και σχολίασαν το κλασσικό ἑξάτομο ἔργο τοῦ Γερμανοῦ ἱστορικοῦ J. G. Droysen, “Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Μέγας Ἀλέξανδρος, Διάδοχοι, Ἐπίγονοι [1988-2011])”, που απέσπασε το βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (2012).

Ἀργότερα, ἀσχολήθηκε, μαζί με τον Στάντη με τις πηγές τῆς ἱστορίας τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου και ἐξέδωσαν το  ἔργο: “Μέγας Ἀλέξανδρος – Οἱ πρῶτες πηγές.  Ἀποσπάσματα τῶν ἀρχαίων ἱστορικῶν”, που  ἔλαβε το Κρατικό βραβεῖο μετάφρασης ἀρχαίου κειμένου και βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (2015).

Ἐπίσης, οἱ τρεῖς φιλόλογοι-συγγραφεῖς ἐξέδωσαν σχολιασμένη ἔκδοση τῶν ἁπάντων τοῦ Κ. Καβάφη, και τοῦ Βιζυηνοῦ.

Ὁ Ἧρκος, τα τελευταῖα χρόνια μεταφράζει κα σχολιάζει ἔργα κατεξοχήν τοῦ Νίτσε και τοῦ Ἴψεν.

Φωτογραφικό Υλικό

Υπόλοιπα Events