Εργαστήρια

Εργαστήριο Lego Education WeDo 2.0
20 Φεβρουαρίου 2024 - 2 Απριλίου 2024
Εργαστήριο Ρομποτικής στην Οξύνεια
19 Φεβρουαρίου 2024 - 29 Απριλίου 2024
Εργαστήριο Lego Education WeDo 2.0
16 Φεβρουαρίου 2024 - 5 Απριλίου 2024
Νέο Εργαστήριο: "Διαχείριση Ιστοσελίδων"
14 Φεβρουαρίου 2024 - 11 Απριλίου 2024
Εργαστήριο Lego Education WeDo 2.0
15 Φεβρουαρίου 2024 - 4 Απριλίου 2024
Νέο Εργαστήριο: "Διαχείριση Ιστοσελίδων"
14 Φεβρουαρίου 2024 - 10 Απριλίου 2024
1 2 3 ... 17