Υπηρεσίες

Εγγραφή Μέλους

Για την έκδοση κάρτας μέλους οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υπογράφουν την αίτηση εγγραφής επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα. Τα νέα μέλη λαμβάνουν δώρο μία οικολογική τσάντα με το λογότυπο της Βιβλιοθήκης.

Ξεναγήσεις

Προγραμματισμένες ξεναγήσεις πραγματοποιούνται στους χώρους της Βιβλιοθήκης, τόσο για μεμονωμένα άτομα, όσο και για ομάδες επισκεπτών όπως μαθητές, μέλη συλλόγων/σωματείων/φορέων.

Δανεισμός

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης που κατέχουν Κάρτα Μέλους και στο όνομα των οποίων δεν έχει σημειωθεί καθυστέρηση επιστροφής υλικού ή δεν εκκρεμεί πληρωμή τυχόν επιβληθέντων προστίμων, δικαιούνται να δανείζονται υλικό από τη Βιβλιοθήκη, με την εξαίρεση της συλλογής Υλικού Περιορισμένης Πρόσβασης, για την οποία ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που αναφέρονται κατωτέρω.