Ξεναγήσεις

Προγραμματισμένες ξεναγήσεις πραγματοποιούνται στους χώρους της Βιβλιοθήκης, τόσο για μεμονωμένα άτομα, όσο και για ομάδες επισκεπτών όπως μαθητές, μέλη συλλόγων/σωματείων/φορέων.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και περιλαμβάνουν περιήγηση σε όλα τα επίπεδά της, με αναφορά στις τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες που προσφέρει. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος, επιπρόσθετων εκπαιδευτικών ή εικαστικών δραστηριοτήτων, χρήσης του διαδραστικού πίνακα και εισαγωγής στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

Αναλυτικότερα:

  • Ξενάγηση – Περιήγηση στους χώρους και τις τεχνολογίες της Βιβλιοθήκης. Διάρκεια 30 λεπτά
  • Ξενάγηση και εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (χρήση ηλεκτρονικού καταλόγου και ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, είδη πηγών πληροφορίας). Διάρκεια 45 λεπτά
  • Ξενάγηση και δραστηριότητα στο διαδραστικό πίνακα (χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών στο διαδραστικό πίνακα). Διάρκεια 45 λεπτά
  • Ξενάγηση και εικαστική δραστηριότητα (χειροτεχνίες και κατασκευές). Διάρκεια 45 – 120 λεπτά

Το αίτημα ξενάγησης μπορεί να υποβληθεί:

α) ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την αίτηση Αίτημα Ξενάγησης

β) με τη φυσική παρουσία του χρήστη στη Βιβλιοθήκη ή

γ) τηλεφωνικά.

O ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει αίτημα ξενάγησης, 5 εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίησή της.

Στο τέλος κάθε ξενάγησης συμπληρώνεται η αντίστοιχη Φόρμα Σχολίων και Εντυπώσεων, αναγκαία για την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.